Disclaimer

Door het gebruik van c.q. het bezoek aan de website van Erick aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden, alsmede op het gebruik van de website, is het Nederlands recht van toepassing.

Erick streeft ernaar de website zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De website is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht voor de samenstelling van onze website is Erick niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website.

Erick is eveneens niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waar via de website naar wordt verwezen.

Ook heeft Erick copyright op de inhoud van deze website. Dit houdt in dat alle inhoud van de pagina’s van haar website (samenstelling, de inhoud en structuur) auteursrechtelijk beschermd is. Niets mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erick Holding bv.

Niet kunnen vinden wat u zocht of heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op