Disclaimer

Disclaimer website Erick.

Wanneer u zich op de website van Erick. bevindt, is het prettig om te weten waar u aan toe bent. Nu proberen wij te allen tijde zoveel mogelijk zorg te dragen voor duidelijke communicatie via onze website. Toch kan het zijn dat u twijfel hebt over bepaalde zaken. Uiteraard kunt u dan contact met ons opnemen. Daarbij willen we u middels onderstaande disclaimer de nodige informatie verstrekken, met betrekking tot onze website-communicatie.

1. Aanwezige informatie op de website

Vanuit Erick. besteden wij in hoge mate aandacht aan deze website. Toch kan het voorkomen dat er onvolledige, of onjuiste informatie leesbaar is op onze website. Met betrekking tot dergelijke situaties aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van alle aanwezige informatie op de website. Dit geldt eveneens voor informatie die al dan niet door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

2. Auteursrechtelijke bepalingen

Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van het Nederlandse Auteursrecht, behoort al de besproken content toe aan Erick.. Het auteursrecht van Erick. rust daarmee op de websitecontent. Zonder schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Erick., is het u dan ook niet toegestaan om onze content te verveelvoudigen; of openbaar te maken. Indien u zonder toestemming content plaatst waar ons auteursrecht op rust, loopt u het risico door ons aansprakelijk gesteld te worden voor kosten die wij in dit kader maken.

3. Prijsstellingen

Prijzen, weergegeven op onze website of medegedeeld door een van onze medewerkers, kunnen te allen tijde wijzigen. Aan verleende prijsindicaties, of op de website weergegeven prijsindicaties, kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel in geval van officiële offertes kunt u aanspraak maken op een bepaalde prijsstelling.

4. Rechten

In algemene zin kunnen aan de aanwezige informatie op onze website geen rechten worden ontleend. Meer weten over juridisch beleid van Erick.? Raadpleeg dan onze algemene voorwaarden.

Mail ons via deventer@erick.nl, vaassen@erick.nl, nijverdal@erick.nl, apeldoorn@erick.nl, hengelo@erick.nl, groenlo@erick.nl; of bel direct naar +31 (0)570 – 62 14 64: wij staan u graag te woord!