Privacy statement

In het kader van onze dienstverlening legt Erick Holding BV gegevens vast. Alle informatie die aan ons verstrekt wordt, valt onder dit Privacy Statement en worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Erick houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op elk gewenst moment kunt u ons verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te zien, te wijzingen of te verwijderen.

Registratie gegevens
Voor een aantal diensten die wij aanbieden via onze website, vragen wij enkele persoonsgegevens in te voeren. Deze gegevens gebruiken wij om een geschikte functie te vinden, een vacature te vervullen, te informeren over de diensten van Erick en om onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren.

Door het invoeren van gegevens op deze website wordt door u toestemming aan Erick gegeven om deze gegevens te registreren in onze database en te gebruiken voor onze bedrijfsdoeleinden, zoals hierboven beschreven.
Op de website van Erick worden algemene bezoekgegevens en IP-adressen bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Doel hiervan is om de inhoud en inrichting van de site te optimaliseren en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Verstrekking gegevens aan derden
Om een passende functie te kunnen vinden stelt Erick de verstrekte ter beschikking aan de door haar geselecteerde werkgever(s). Erick zal gegevens niet, zonder voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe is verplicht op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Aansprakelijkheid

Erick aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde werkgever(s) en/of derde(n), aan wie gegevens worden verstrekt nadat er hiervoor toestemming is gegeven.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Erick besteed aan haar website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Hiervoor kan Erick geen aansprakelijkheid accepteren en kunnen er geen rechten worden ontleend, in welke vorm dan ook, aan de inhoud van de website. Ook voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via ‘links’ op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt Erick geen aansprakelijkheid. Erick behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.


Niet kunnen vinden wat u zocht of heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op