Certificering

Kwaliteit staat bij Erick voorop. Zowel onze mensen als onze organisatie beschikken over alle certificaten die in de technische branche van belang zijn.

VCU Keurmerk

Erick is VCU gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus. De norm is voortgekomen uit de VCA (Veiligheid Checklist Aannemers). Bij de VCU certificering staat centraal de veiligheid en gezondheid van de medewerker en het toont aan dat het bedrijf met haar VG-beheersysteem voldoet aan de norm.

SNA Keurmerk / NEN 4400-1

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendbureaus en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op o.a. de NEN 4400-1. De NEN 4400-1 moet het inlenen van arbeid en uitbesteden, (onder) aannemen van werk gemakkelijker en fraudebestendiger maken. De NEN 4400-1 geeft eisen waaraan het uitzendbureau of de (onder)aannemer moet voldoen, zoals de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting. Kijk voor meer informatie:www.normeringarbeid.nl

WAADI Check

WAADI staat voor Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs. Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het handelsregister. Erick is hier geregistreerd, op www.waadicheck.nl kan dit gecheckt worden door het invoeren van onderstaande kvk nummers:

Erick Technische Dienstverlening kvk: 55522904

Erick Personeelsdiensten kvk: 08203809

Bij Downloads vindt u onder meer onze certificaten.